BIP

baner badania wody

segregacja odpadow

banerslupy2014

mojapogoda

*******************

aleja gwiazd logo
AMERICAN CARS MANIA
ACM logo2013

banner

 *******************************

KLUBY I STOWARZYSZENIA
Z TERENU GMINY MILICZ

Barycz Miliczbarycz sulow logo plon gadkowice logo

ASMILICZpittbul bizonmilicz

szkolka pilkarska milicz1 ks milicz

MSPDION smecz uks dwojka milicz

*************************

PARTNERZY

pzps logo

logo dzps

 fundacja polska siat

Morsowanie, stało się ostanimi czasy hitem sezonu zimowego wśród aktywnych. Nic więc dziwnego, że pojawiają się imprezy towarzyszące. W naszym przypadku mowa o I Biegu Morsa 2020, który zorganizował we współpracy Ośrodek Sportu i Rekreacji sp.z o.o. w Miliczu z Milickiem Klubem Morsa. W miniony sobotni pochmurny dzień 18 stycznia br. na terenie milickiego Zalewu, przeprowadzono pierwszą edycję Biegu Morsa. Ku uciesze organizatorów i samych uczestników, w zawodach wystartowało aż 101 pełnoletnich "morsów" i 36 w kategorii dzieci. Co również istotne, był to bieg w szczytnym celu. Podczas imprezy kwestowano zbiórkę pienięzną na rzecz Patryka Radwańskiego z Wrocławia, który choruje na rdzeniowy zanik mięśni SMA.

Lokalny, rodzinny bieg wokół zalewu na dystansie ok 1300 m zakończyła wspólna zimna kąpiel uczestników. Dopisali sami uczestnicy i atmosfera którą stworzyli. Jak na morsów przystało wręczenie nagród dla zwycięzców biegu oraz upominków odbyło się podczas kąpieli w wodzie. Reasumując, udana inauguracja sezonu sportowo-rekreacyjnego 2020 dla OSiRu i pozytywny oddżwięk uczestników,  "iż samo miejsce jak i impreza ma potencjał,mamy nadzieję, że wydarzenie się przyjęło i będzie kontynuowane." Do zobaczenia.

Relacja fotograficzna i filmik na stronie facebook

https://pl-pl.facebook.com/DolinaBaryczyKrainaMozliwosci/videos/525820971369999/

 

Od dzisiaj obowiązuje nowy cennik i regulamin usług na obiekcie krytej pływalni "milickaFALA".

nowy cennik2020

POBIERZ NOWY CENNIK I REGULAMIN

CENNIK2 logo REGULAMIN2 logo

plaka naukaplywania2019

Do kursu może przystąpić osoba:
1) która ma ukończone 18 lat
2) posiada co najmniej wykształcenie średnie
3) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych ani lekarskich do udziału w kursie na instruktora pływania
4) posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);
6) posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd;

Kurs podzielony będzie na 2 części
A) część ogólna ogólna kursu (teoria)

Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.).

Z tej części zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

b) Część specjalistyczna (teoria i praktyka)

• Ćwiczenia, wykłady, warsztaty
Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie.
• Praca własna kursanta i samokształcenie
opracowanie regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego, itp.
• Praktyki instruktorskie
Odbywa się w trakcie kursu.
Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć.

logo milicz

logo poziome plywalnia
plywalnia

Logo OK

Logo KOM poziom

GALEN2015

1 baner kajakilogo uzrodla

 ********************

nasze dzialania2
INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

SPORT W GMINIE MILICZ


BSMILICZ

LOGO ARTZBYT

tarczynski d

logo BOSS

logo km maszynybudowlane
Ramayan
ipad

sadzik
zlota waga
lorfarm

milicz na sportowo