Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia / Przetargi
Odsłony: 6571

LIKWIDATOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI sp. z o.o. w LIKWIDACJI

Ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Miliczu, stanowiącej własność Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Miliczu
księga wieczysta nr WR1M 00027796/3, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działki:

 

mapa ewidencji gruntów

przetarg I - działka nr 38/9 AM 31 o pow. 0,0335 ha, obręb Milicz

BOCIAN 


przetarg II - działka nr 38/22 AM 31 o pow. 0,0417 ha, obręb Milicz

GRONO2 


przetarg III - działka nr 38/42 AM 31 o pow. 0,0860 ha, obręb Milicz

PELIKAN 


przetarg IV - działka nr 38/2 AM 31 o pow. 0,0488 ha, obręb Milicz

 GRONO3


przetarg V - działka nr 38/41 AM 31 o pow. 0,0368 ha, obręb Milicz

 KORMORAN

 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego podmiotowa działka przenaczona jest pod zabudowę sportowo-rekreacyjną wolnostojącą.

Przetarg odbędzie się 28 kwietnia 2016r. w siedzibie biura Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Miliczu,
ul. Powstańców Wielkopolskich 5, o godz. 10:00 - 14:00 w pokoju nr 13

Cena wywoławcza wynosi: (na podstawie operatów szacunkowych)
przetarg I - 34.300 zł +23% podatku VAT
(wadium wynosi 3.500 zł, które należy wnieść do dnia 25.04.2016r. w kasie spółki)

przetarg II - 76.700 zł +23% podatku VAT
(wadium wynosi 8.000 zł, które należy wnieść do dnia 25.04.2016r. w kasie spółki)

przetarg III - 152.500 zł +23% podatku VAT
(wadium wynosi 16.000 zł, które należy wnieść do dnia 25.042016r. w kasie spółki)

przetarg IV - 152.100 zł +23% podateku VAT
(wadium wynosi 16.000 zł, które należy wnieść do dnia 25.04.2016r. w kasie spółki)

przetarg V - 52.200 zł +23% podatku VAT
(wadium wynosi 6.000 zł, które należy wnieść do dnia 25.04.2016r. w kasie spółki)

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Miliczu, ul. Powstańcó Wielkopolskich 5, na stronach internetowych www.osirmilicz.pl i www.bip.osirmilicz.pl

Szczegółowe informacje dotycząca przetargów można uzyskać w siedzibie biura Likwidatora Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Miliczu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5 w godzinach 9:00-15:00
Milicz, dnia 21 marca 2016r.