BIP

baner badania wody

segregacja odpadow

banerslupy2014

mojapogoda

*******************

aleja gwiazd logo
AMERICAN CARS MANIA
ACM logo2013

banner

 *******************************

KLUBY I STOWARZYSZENIA
Z TERENU GMINY MILICZ

Barycz Miliczbarycz sulow logo plon gadkowice logo

ASMILICZpittbul bizonmilicz

szkolka pilkarska milicz1 ks milicz

MSPDION smecz uks dwojka milicz

*************************

PARTNERZY

pzps logo

logo dzps

 fundacja polska siat

Milicz, dnia 07 maja 2019r.

Zapytanie ofertowe
Przeprowadzone na art. 4 pkt.8 ustawy Pzp.

Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 56-300 Milicz,
zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dla zadania:
Ułożenie masy bitumicznej na parkingu przy stadionie miejskim w Miliczu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5.
Termin wykonania zadania: 10 czerwca 2019 roku
Opis przedmiotu zamówienia oraz wzór formularza ofertowego stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferty prosimy przesłać w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego (przesłać pocztą):
OSiR sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 56-300 Milicz,
do dnia 15.05.2019 r. do godziny 14.00 wpisując w temacie wiadomości:
„Ułożenie masy bitumicznej na parkingu przy stadionie miejskim w Miliczu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5.”
lub elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczególne warunki/uprawnienia:
1. posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie objętym ww. zamówieniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi
2. posiadanie wiedzy i doświadczenia pozwalającego na należyte zrealizowanie zamówienia;
3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Oferty złożone przez Wykonawców powinny zawierać cenę za wykonanie całości zlecenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi przez siebie Wykonawcami w celu ewentualnego negocjowania warunków realizacji zamówienia.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Jacek Biernat

Więcej informacji oraz niezbędną dokumentację można uzyskać na tablicy informacyjnej w biurze spółki OSiR Milicz; 56-300 Milicz, ul. Kombatantów 3 (I piętro)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

logo milicz

logo poziome plywalnia
plywalnia

Logo OK

Logo KOM poziom

GALEN2015

1 baner kajakilogo uzrodla

 ********************

nasze dzialania2
INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

SPORT W GMINIE MILICZ


BSMILICZ

LOGO ARTZBYT

tarczynski d

logo BOSS

logo km maszynybudowlane
Ramayan
ipad

sadzik
zlota waga
lorfarm

milicz na sportowo