BIP

STANDARD MALOLETNICH OSIR2024

baner badania wody

serwis kapielowy logo


segregacja odpadow

 

mojapogoda

*******************

aleja gwiazd logo

giganci siatkowki

banner

 *******************************

KLUBY I STOWARZYSZENIA
Z TERENU GMINY MILICZ

Barycz Miliczbarycz sulow logo plon gadkowice logo

ASMILICZpittbul bizonmilicz

szkolka pilkarska milicz1 ks milicz

MSPDION smecz uks dwojka milicz

*************************

PARTNERZY

pzps logo

logo dzps

 fundacja polska siat

banerslupy2014wzor

Regulamin umieszczania materiałów reklamowych i ogłoszeń
na słupach ogłoszeniowych na terenie Gminy Milicz

1.    Administratorem słupów ogłoszeniowych będących własnością Gminy Milicz jest Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Miliczu (OSiR Milicz);
2.    Słupy ogłoszeniowe są oznaczone informacją o administratorze wraz z jego danymi kontaktowymi i ich wykaz stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu;
3.    OSiR Milicz jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do umieszczania materiałów reklamowych i ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych;
4.    Samowolne umieszczanie materiałów reklamowych i ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych  bez zgody administratora jest zabronione i podlega karze
        grzywny do 5000 zł zgodnie z art. 63a Kodeksu Wykroczeń;
5.    Materiały reklamowe i ogłoszenia wywieszane bez zezwolenia będą usuwane niezwłocznie, po zgłoszeniu wykroczenia odpowiednim organom;
6.    Usługi w zakresie umieszczania materiałów reklamowych i ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych są odpłatne;
7.    Wysokość opłat za rozwieszanie materiałów reklamowych i ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych reguluje Cennik usług informacyjno-reklamowych
        stanowiący Załącznik Nr 2 do Regulaminu;
8.    Zwolnione z opłaty są ogłoszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji podległych Gminie Milicz;
9.    Rozwieszanie materiałów reklamowych i ogłoszeń na słupach odbywa się w poniedziałki i piątki, po wniesieniu opłaty w kasie OSiR Milicz
        lub po wpłacie na konto bankowe OSiR Milicz;
10.   Materiały reklamowe i ogłoszenia przeznaczone do rozwieszenia przyjmowane są w siedzibie OSiR Milicz (obiekt Krytej Pływalni "milickaFALA")
         w poniedziałki od 8.00 do 14.00;
11.   OSiR Milicz zastrzega sobie prawo odmowy rozwieszenia materiałów reklamowych i ogłoszeń w przypadku uzasadnionego podejrzenia
        o naruszenie dóbr osobistych, prawa lub praw osób trzecich w ich treści informacyjnej lub graficznej;
12.   OSiR  nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dostarczonych materiałach reklamowych i ogłoszeniach;
13.   OSiR Milicz może odmówić rozwieszenia materiałów reklamowych i ogłoszeń we wskazanym terminie w przypadku braku miejsca reklamowego
         lub w przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnie niezależnych np. złe warunki atmosferyczne (mróz, silny wiatr, deszcz, śnieg);
14.  OSiR Milicz nie ponosi odpowiedzialności za dopisywanie treści lub informacji przez osoby trzecie oraz nie odpowiada za stan reklam i ogłoszeń
        (uszkodzenie, niszczenie, zrywanie, malowanie, rysowanie, samoistne odbarwienie, rozpuszczenie lub pękniecie plakatów itd.);
15.   W przypadku zerwania lub uszkodzenia materiałów reklamowych i ogłoszeń, OSiR Milicz uzupełni braki najpóźniej w następnym dniu roboczym
        po stwierdzeniu takiego faktu i dostarczeniu nowych materiałów przez zamawiającego usługę reklamową;
16.  W przypadkach spornych, szczególnych i nie uregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu ostateczną interpretację jego zapisów
       oraz decyzje w niezbędnym zakresie podejmuje OSiR Milicz;
17.   Aneks do Regulamin wchodzi w życie 01 kwietnia 2019 r.

Art. 63a. Bezprawne umieszczenie ogłoszenia
§ 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny
w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1.500 złotych
lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.
 
załacznik nr 1 - wykaz słupów ogłoszeniowych  na terenie Gminy Milicz
1. Milicz, ul. Krotoszyńska, róg ul. Szewskiej
2. Milicz, ul. 1-go Maja - przy Poczcie Polskiej
3. Milicz, ul. Dworcowa - przy Urzędzie Miejskim w Miliczu
4. Miilicz, ul. Mickiewicza - przy parkingu i Kwiaciarni
5. Milicz, ul. Kościuszki - bloki
6. Milicz, ul. Trzebnicka - okolice Nadleśnictwa w Miliczu
7. Milicz, ul. Wojska Polskiego - skrzyżowanie z ulicą Stawną
8. Gądkowice
9. Sułów, ul. Rynek
 
załącznik nr 2 - cennik wg stawek od miesiąca KWIECIEŃ 2019
* cena za każdą rozklejoną sztukę, czas ekspozycji 7 dni
rozmiar                wymiar                cena netto                cena brutto
 
    A0                    1189 / 841                    20,00                       24,60
 
    A1                    841 / 594                      10,00                       12,30
 
    A2                    594 / 420                       8,00                          9,84
 
    A3 i mniejsze   420/297                      6,00                          7,38
 
Wszelkie informacje dotyczące plakatowania słupów ogłoszeniowych na terenie Gminy Milicz, prosimy kierować na email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SP. Z O.O. w MILICZU
56-300 Milicz, ul. Powstańców Wielkopolskich 5
tel. 516 048 988
BS MILICZ 38 95822000 0021 6704 0001

logo milicz

 logo poziome plywalnia

plywalnia

Logo OK

pgk dolina baryczy logo

 ****************************

TV pow mil

Aktywnie po dolinie Baryczy

 

autobus iskra3

 

GALEN2015

nasze dzialania2
INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

SPORT W GMINIE MILICZ

BSMILICZ

NADLESNICTWO MILICZ LOGOTYP
logo ARTZBYT Milicz
tarczynski d
logo BOSS
logo km maszynybudowlane
ipad
sadzikdajczman rowery
1 baner kajaki

logo uzrodla
milicz na sportowo