BIP

STANDARD MALOLETNICH OSIR2024

baner badania wody

serwis kapielowy logo


segregacja odpadow

 

mojapogoda

*******************

aleja gwiazd logo

giganci siatkowki

banner

 *******************************

KLUBY I STOWARZYSZENIA
Z TERENU GMINY MILICZ

Barycz Miliczbarycz sulow logo plon gadkowice logo

ASMILICZpittbul bizonmilicz

szkolka pilkarska milicz1 ks milicz

MSPDION smecz uks dwojka milicz

*************************

PARTNERZY

pzps logo

logo dzps

 fundacja polska siat

Po blisko 45 latach działności kąpielisko na Karłowie zostało zamknięte. Burmistrz chciał je modernizować i utrzymać. Rada Miejska nie wyraziła zgody.
basen eskaPo raz pierwszy od 1970 roku kąpielisko na Karłowie jest zamknięte na cztery spusty. To efekt decyzji Rady Miejskiej, która w listopadzie ubiegłego roku w trakcie pamiętnej sesji, na której o pieniądze na sport z radnymi walczyli miliccy sportowcy, odrzuciła projekt uchwały burmistrza Pawła Wybierały, dający szansę na modernizację i dalsze utrzymywanie przez gminę tego najstarszego rekreacyjnego obiektu.
Podczas dyskusji nad losem kąpieliska radna Halina Smolińska z Platformy Obywatelskiej nie widziała szans na znalezienie odpowiedniej kwoty w budżecie, radny Ryszard Ochowicz proponował kąpielisko wydzierżawić, a radny Damian Stachowiak z Milickiej Wspólnoty Samorządowej stwierdził wprost, że obiekt należy sprzedać. Radni deklarowali również wskazanie w ciągu dwóch tygodni innych rozwiązań, jednak żaden z nich nic w tej sprawie nie zrobił. W efekcie kąpielisko zostało zamknięte.

Przez blisko 45 lat kąpielisko na Karłowie było obiektem sezonowym – funkcjonowało każdego roku od 1 maja do 31 października. Przez lata działalność ta była deficytowa i spółka OSiR realizowała ją jedynie ze względu na cele społeczne, bo z ekonomicznego punktu widzenia ogromne, odkryte kąpielisko, czynne jedynie przez dwa najcieplejsze miesiące w roku, stanowiło bardzo poważne obciążenie dla spółki.  Dlatego też w obiekt od lat nie inwestowano, a jedynie przeprowadzano kosmetyczne, drobne remonty. Jedynym większym remontem na przestrzeni ostatnich lat była ubiegłoroczna modernizacja niecki basenu – bezwzględnie konieczna do tego, by obiekt został w ogóle dopuszczony do użytku przez sanepid. Jednak na modernizację z prawdziwego zdarzenia nigdy nie było środków finansowych, a spółka OSiR, od kilku lat systematycznie „okrajana” przez Radę Miejską z budżetu, nie była w stanie podołać temu zadaniu, więc kąpielisko sukcesywnie od kilku lat przynosiło coraz większe straty. Wystarczy powiedzieć, że tylko w ubiegłym roku utrzymywanie kąpieliska zamknęło się dla spółki stratą blisko 300 tys. zł. Wiadomo, że mieszkańcy powiatu i turyści z zewnątrz oczekują dziś od obiektu dużo więcej niż 30 czy 20 lat temu, zatem zainteresowanie kąpieliskiem zwyczajnie spadało.

Jednak biorąc pod uwagę lokalizację obiektu, istnienie na jego terenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, gastronomicznej i noclegowej oraz różnorodność usług oferowanych przez OSiR ciągle można powiedzieć, że kąpielisko „Karłów” stanowi idealne miejsce wypoczynku zarówno dla mieszkańców powiatu milickiego i całego regionu Doliny Baryczy, jak i dla szukających spokoju i kontaktu z przyrodą mieszkańców aglomeracji wrocławskiej i innych większych miast Dolnego Śląska. Dlatego burmistrz Wybierała chciał ratować obiekt. Niestety, takiej potrzeby nie widziała Rada Miejska w Miliczu. W następstwie jej decyzji zamknięto wszystkie domki wypoczynkowe, korty i inne obiekty, spuszczono wodę z niecki basenowej i kąpielisko zamknięto.

Pomimo jednoznacznego i kilkukrotnego wskazania, iż bez dofinansowania przez gminę utrzymania kąpieliska spółka OSiR nie będzie w stanie go uruchomić i prowadzić, a bez nakładów inwestycyjnych ulegnie ono całkowitej degradacji, Rada Miejska odrzuciła projekt uchwały burmistrza. Za jej przyjęciem głosowali jedynie radni Andrzej Hołówko, Adam Jaskulski i Stanisław Pawlak, przeciwni byli: Piotr Czajkowski, Stefan Hołobyn, Zbigniew Jasiński, Stanisław Kuśnierz, Andrzej Nestoruk, Ryszard Ochowicz, Halina Smolińska, Damian Stachowiak, Wojciech Wencek i Krzysztof Zmuda, a od głosu wstrzymał się przewodniczący Rady Miejskiej Edward Bienkiewicz.

 Kąpielisko „Karłów” dawniej
karlow1969-1Kąpielisko „Karłów” powstało w 1970 roku jako Ośrodek Wypoczynku Świątecznego z przeznaczeniem na organizację wczasów dla pracowników wrocławskich zakładów pracy – Pafawagu i RUCH-u. Jednym z celów jego powstania było też organizowanie kolonii letnich dla dzieci. Jednorazowo na terenie ośrodka mogło przebywać 250 osób. Kąpielisko szybko zyskało lokalną sławę i w latach 80. cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Milicz. Obserwowano wtedy dwukrotnie większą niż obecnie liczbę osób korzystających z jego usług. Kąpielisko „Karłów” położone jest na obrzeżach Milicza, ok. 2 km od centrum miasta, w otoczeniu lasu, w obrębie cennych przyrodniczo obszarów, jakimi są: Park Krajobrazowy Doliny Baryczy i Barycz oraz Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolina Baryczy”, w pobliżu projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Ostoja nad Baryczą” i w niewielkiej odległości od Rezerwatu Przyrody „Stawy Milickie”.

 karlow1969-2karlow1969-3

 

 

Kalendarium
W 2012 roku biuro inżynierskie „Monolit” przygotowało program funkcjonalno-użytkowy w zakresie przebudowy kąpieliska na Karłowie wraz z budową zaplecza higieniczno-sanitarnego i przebudową sezonowych budynków rekreacji indywidualnej. Program zakładał pięć etapów przyszłej inwestycji: modernizację kąpieliska, budowę budynku sanitarno-technologicznego, zagospodarowanie kąpieliska, przebudowę i modernizację bazy noclegowej oraz wyposażenie kąpieliska w atrakcje wodne. Pełna modernizacja i przebudowa miała potrwać 2–3 lata, a łączny koszt inwestycji oszacowany został na 6,1 mln zł brutto. Zakładano jednak, że w zależności od posiadanych środków mogłyby być realizowane tylko niektóre elementy.

wizualizacja1 201203 wizualizacja2 201203 
wizualizacja3 201203 wizualizacja4 201203  

16 października 2013 r. prezes spółki OSiR Sławomir Jachimowski wystąpił do właściciela spółki – gminy Milicz reprezentowanej przez burmistrza – w sprawie dalszego finansowania i funkcjonowania kąpieliska.

22 października 2013 r. burmistrz Paweł Wybierała zwołał nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki OSiR, podczas którego jako przedstawiciel jedynego właściciela podjął decyzję o wystąpieniu do Rady Miejskiej z projektem uchwały dotyczącym przyjęcia przez gminę stanowiska w sprawie przyszłości kąpieliska na Karłowie i jego dalszego finansowania.

5 listopada 2013 r. burmistrz zwrócił się do przewodniczącego Rady Miejskiej o zwołanie sesji Rady Miejskiej i poddanie pod głosowanie projektu uchwały w sprawie kierunków działania w zakresie finansowania i utrzymania kąpieliska na Karłowie.

15 listopada 2013 r. Rada Miejska w Miliczu odrzuciła przygotowany przez burmistrza projekt uchwały. Przy tej okazji padło zapewnienie, iż w ciągu najbliższych dni rada wypracuje odmienne od proponowanego przez burmistrza rozwiązanie.

5 grudnia 2013 r. prezes spółki Sławomir Jachimowski w związku z negatywną decyzją Rady Miejskiej wystąpił do burmistrza o podjęcie przez właściciela spółki ostatecznej decyzji dotyczącej dalszego finansowania kąpieliska.

5 grudnia 2013 r. zostało ponownie zwołane nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki OSiR. W związku z odmową przez radnych finansowania działalności kąpieliska na Karłowie oraz nieprzedstawieniem przez żadnego z nich innego rozwiązania sposobu finansowania niż zaproponowany przez burmistrza burmistrz odmówił podjęcia decyzji o dopłatach przez spółkę na działalność kąpieliska.

logo milicz

 logo poziome plywalnia

plywalnia

Logo OK

pgk dolina baryczy logo

 ****************************

TV pow mil

Aktywnie po dolinie Baryczy

 

autobus iskra3

 

GALEN2015

nasze dzialania2
INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

SPORT W GMINIE MILICZ

BSMILICZ

NADLESNICTWO MILICZ LOGOTYP
logo ARTZBYT Milicz
tarczynski d
logo BOSS
logo km maszynybudowlane
ipad
sadzikdajczman rowery
1 baner kajaki

logo uzrodla
milicz na sportowo