BIP

STANDARD MALOLETNICH OSIR2024

baner badania wody

serwis kapielowy logo


segregacja odpadow

 

mojapogoda

*******************

aleja gwiazd logo

giganci siatkowki

banner

 *******************************

KLUBY I STOWARZYSZENIA
Z TERENU GMINY MILICZ

Barycz Miliczbarycz sulow logo plon gadkowice logo

ASMILICZpittbul bizonmilicz

szkolka pilkarska milicz1 ks milicz

MSPDION smecz uks dwojka milicz

*************************

PARTNERZY

pzps logo

logo dzps

 fundacja polska siat

Milicz dn. 01.09.2014

Rada Miejska w Miliczu

     dot. Stanowisko Zarządu OSiR sp. z o.o. w/s. środków finansowych na korzystanie z obiektów sportowych
przez Kluby i Stowarzyszenia sportowe.

       Zarząd OSiR sp. zo.o. w Miliczu wyraża głębokie zaniepokojenie dotychczasowym brakiem działań Rady Miejskiej w Miliczu mającym na celu zabezpieczenie środków finansowych na korzystanie z obiektów sportowych, będących własnością bądź w zarządzie spółki, przez kluby i stowarzyszenia sportowe.
       17 lipca 2014r. Zarząd spółki złożył do Rady Miejskiej w Miliczu wniosek o przeznaczenie w budżecie Gminy Milicz środków na korzystanie z obiektów sportowych przez kluby i stowarzyszenia w okresie od 01.września do 31.grudnia 2014r. W wysokości 368 418,00zł. Do wniosku załączono szczegółowe rozliczenie wykorzystania z budżetu Gminy przez OSiR sp. z o.o. środków otrzymanych w pierwszym półroczu 2014r.
        W okresie od złożenia pisma do dnia dzisiejszego odbyły się dwa posiedzenia Rady Miejskiej w dniach 30.07. i 21.08.2014r i na żadnej z nich sprawa przeznaczenia środków finansowych na korzystanie z obiektów sportowych nie była poruszona.
        Rada Miejska podczas obrad sesji na której uchwalony był budżet Gminy Milicz na rok 2014, 30 grudnia 2013r, wzięła odpowiedzialność na siebie co do przeznaczenia środków na korzystanie z obiektów sportowych przez kluby i stowarzyszenia sportowe (wypowiedź radnej H. Smolińskiej 1h05min oraz 3h01min 35sek. - nagranie obrad sesji na stronie www.milicz.pl, zakładka BIP oraz Przewodniczącego Komisji Budżetowej Andrzeja Nestoruka na posiedzeniu komisji Budżetu w dn. 30.12.2013r.-47 min), z których jasno wynika, że Rada Miejska będzie po wykorzystaniu przyznanych środków( w budżecie na rok 2014 z proponowanej przez Burmistrza Gminy Milicz kwoty 750 000zł Rada Miejska przyznała 180 000zł z zastrzeżeniem że to środki na pierwszy kwartał) sukcesywnie przeznaczała środki na korzystanie z obiektów sportowych. Tak też się stało po piśmie zarządu spółki i prezesów klubów i stowarzyszeń sportowych do Rady Miejskiej 12 lutego br.  Rada miejska przyznała kolejne 120 000zł. Nie zrozumiałym dla zarządu jest brak reakcji Rady na pismo z dnia 17.lipca br.
         Przytoczeni wyżej radni w swoich wypowiedziach używali argumentacji iż takie reglamentowanie środków służyć ma „dopingowaniu” burmistrza do rozwiązania spółki zgodnie z uchwałą jaką podjęła rada Miejska w dn. 12.grudnia 2013r. W przedmiocie rozwiązania spółki OSiR sp. zo.o. Pragnę przypomnieć, że Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w dniu 18.lipca 2014r. wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania uchwały z dn. 12.grudnia 2013r. Nr L/243/2013 w przedmiocie rozwiązania Spółki OSiR sp. z o.o. w Miliczu.
          Zgodnie z obecnym stanem prawnym spółka OSiR prowadzi normalną statutową działalność i nie ma żadnych podstaw mówienia o jej rozwiązaniu bądź jej likwidacji. Przypomnę również, że nie jest to pierwsza uchwała Rady Miejskiej, która została zakwestionowana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. 3 czerwca 2014r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał wyrok w przedmiocie uchwały Rady Miejskiej w Miliczu w sprawie zmiany umowy spółki.
           Wyrok ten w punkcie pierwszym stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały a w uzasadnieniu stwierdza cyt. „Rada, podejmując zaskarżoną uchwałę przekroczyła kompetencje o których mowa w atr. 18 ust. 2 pkt 2 U.S.G. dopuszczając się również istotnego naruszenia prawa art.12 ust.4 ustawy o gospodarce komunalnej”
           Zarząd OSiR sp. z o.o. apeluje do Rady Miejskiej o odrzucenie negatywnego postrzegania spółki i merytorycznych decyzji związanych z zabezpieczeniem środków finansowych w budżecie gminy na korzystanie z obiektów sportowych przez kluby i stowarzyszenia sportowe. Sytuacja jest nagląca – od 1 września nie ma środków na wyżej wymienioną działalność. Zatem zwracam się do Rady Miejskiej o wywiązanie się z podjętych zobowiązań i zabezpieczenie w budżecie Gminy Milicz przedmiotowych środków.

Prezes Zarządu
Sławomir Jachimowski

logo milicz

 logo poziome plywalnia

plywalnia

Logo OK

pgk dolina baryczy logo

 ****************************

TV pow mil

Aktywnie po dolinie Baryczy

 

autobus iskra3

 

GALEN2015

nasze dzialania2
INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

SPORT W GMINIE MILICZ

BSMILICZ

NADLESNICTWO MILICZ LOGOTYP
logo ARTZBYT Milicz
tarczynski d
logo BOSS
logo km maszynybudowlane
ipad
sadzikdajczman rowery
1 baner kajaki

logo uzrodla
milicz na sportowo