BIP

baner badania wody

segregacja odpadow

banerslupy2014

mojapogoda

*******************

aleja gwiazd logo
AMERICAN CARS MANIA
ACM logo2013

banner

 *******************************

KLUBY I STOWARZYSZENIA
Z TERENU GMINY MILICZ

Barycz Miliczbarycz sulow logo plon gadkowice logo

ASMILICZpittbul bizonmilicz

szkolka pilkarska milicz1 ks milicz

MSPDION smecz uks dwojka milicz

*************************

PARTNERZY

pzps logo

logo dzps

 fundacja polska siat

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

LIKWIDATOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI sp. z o.o. w LIKWIDACJI

Ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Miliczu, stanowiącej własność Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Miliczu
księga wieczysta nr WR1M 00027796/3, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działki:
mapa ewidencji gruntów

Przetarg I - działka nr 38/22 AM 31 o pow. 0,0417 ha, obręb Milicz

Przetarg II - działka nr 38/42 AM 31 o pow. 0,0860 ha, obręb Milicz

Przetarg III - działka nr 38/2 AM 31 o pow. 0,0488 ha, obręb Milicz

Przetarg IV - działka nr 38/41 AM 31 o pow. 0,0368 ha, obręb Milicz

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego podmiotowa działka przenaczona jest pod zabudowę sportowo-rekreacyjną wolnostojącą.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Miliczu, ul. Powstańcó Wielkopolskich 5, na stronach internetowych www.osirmilicz.pl i www.bip.osirmilicz.pl

Szczegółowe informacje dotycząca przetargów można uzyskać w siedzibie biura Likwidatora Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Miliczu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5 w godzinach 9:00-15:00
Milicz, dnia 23 maja 2016r.

logo milicz

logo poziome plywalnia
plywalnia

Logo OK

Logo KOM poziom

GALEN2015

1 baner kajakilogo uzrodla

 ********************

nasze dzialania2
INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

SPORT W GMINIE MILICZ


BSMILICZ

LOGO ARTZBYT

tarczynski d

logo BOSS

logo km maszynybudowlane
Ramayan
ipad

sadzik
zlota waga
lorfarm

milicz na sportowo