BIP

STANDARD MALOLETNICH OSIR2024

baner badania wody

serwis kapielowy logo


segregacja odpadow

 

mojapogoda

*******************

aleja gwiazd logo

giganci siatkowki

banner

 *******************************

KLUBY I STOWARZYSZENIA
Z TERENU GMINY MILICZ

Barycz Miliczbarycz sulow logo plon gadkowice logo

ASMILICZpittbul bizonmilicz

szkolka pilkarska milicz1 ks milicz

MSPDION smecz uks dwojka milicz

*************************

PARTNERZY

pzps logo

logo dzps

 fundacja polska siat

Podjęta w połowie 2013 roku uchwała Zarządu spółki OSiR o rozszerzeniu swojej podstawowej działalności o działalność wydawniczą jest zgodna z prawem - uznał WSA.

tygodnikm

Zarząd spółki zaznaczył, że działalność wydawnicza przyniosła spółce na koniec roku zysk,
dlatego też będzie kontynuowana.   

Uchwała Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 sierpnia 2013 - XLIV/224/2013

Wyrok sądu - unieważniający powyższą uchwałę Rady Miejskiej

Tym samym ucinamy wszelkie spekulacje dotyczące nielegalności i niezgodności z prawem, prowadzenia i wydawania "Tygodnika Milickiego"

Milicz 01.07.2014
ODPOWIEDŹ OSIR SP.ZO.O NA STANOWISKO RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W MILICZU W SPRAWIE KĄPIELISKA KARŁÓW

W ostatnim numerze Głosu Milicza nr 26 z dnia 25 czerwca 2014r., zamieszczone zostało stanowisko radnych Rady Miejskiej w Miliczu w sprawie Kąpieliska Karłów. Odnosząc się do tego stanowiska, pragnę oświadczyć, że:

1.    Kąpielisko Karłów funkcjonuje od 1970 roku, okres swojej świetności przeżywało w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, było wtedy jedynym tak dużym i nowoczesnym (jak na owe czasy) obiektem na terenie północnej części Dolnego Śląska i południa Wielkopolski. W czasie jednego weekendu kąpielisko odwiedzało kilka tysięcy osób. Kąpielisko na przestrzeni lat funkcjonowało w różnych formach organizacyjnych – najdłużej bo do roku 2008, jako zakład budżetowy, później krótko jako jednostka budżetowa i od 2009r jako spółka zo.o. W każdej z tych form organizacyjnych kąpielisko było dotowane przez Gminę Milicz, były też lata kiedy środki finansowe  na kąpielisko trafiały z Urzędu Wojewódzkiego. Wysokość dotacji z Gminy Milicz np. w latach 2004 – 2008 wynosiła ok 300 tyś zł rocznie. Kąpielisko takie jak Karłów nie ma szans samofinansowania się, w sezonie zatrudniać musi 7-9 ratowników, 4-6 pracowników obsługi, to koszty uzdatniania wielkiej ilości wody, utrzymania ponad ośmiu hektarów zieleni i napraw bieżących niecki, pomostów i sanitariatów. Z roku na rok, kiedy obiekt starzał się, koszty utrzymania wzrastały a jego stan techniczny wymagał coraz większych nakładów. Ilość odwiedzających spadała z roku na rok, w okolicy powstawały nowe kąpieliska i baseny, z czasem Karłów stał się kąpieliskiem miejskim, stracił charakter regionalnego.
2.    W roku 2011 OSiR Sp. z o.o. zleciła przygotowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego i Studium Wykonawczego dla inwestycji pn: „Przebudowa kąpieliska Karłów”, który otrzymała w roku 2012. Wartość całej inwestycji szacowana jest na 6,1 mln zł w zależności od posiadanych środków realizacja mogłaby odbywać się etapowo.
OSiR Sp. z o.o. czterokrotnie składał wnioski o dofinansowanie inwestycji, ze środków unijnych PO Ryby i nie zamierza na tym poprzestać. OSiR Sp.zo.o posiada niezbędną dokumentację do pozyskiwania środków zewnętrznych, pojawia się przecież kolejna perspektywa unijna w latach 2014 – 2020. Należy jednak mieć na uwadze, że do realizacji takiego przedsięwzięcia niezbędny jest duży wkład własny. w I tu pojawia się rola i odpowiedzialność Rady Miejskiej, bez jej decyzji i wsparcia, modernizacja Karłowa nie będzie możliwa. Przy najbardziej korzystnym dofinansowaniu ze środków zewnętrznych, wkład własny spółki będzie musiał wynieść ok 2 mln zł. A co do tej pory robiła Rada Miejska  - z  roku na rok ograniczała środki dla OSiR-u, w roku 2012 na całoroczną działalność (hali sportowej, stadionu, kąpieliska Karłów i boiska w Sułowie) z proponowanej przez Burmistrza kwoty 760 tyś, przeznaczyła 415 tyś zł, w roku 2013 OSiR otrzymał w budżecie tylko 535 tys. Taka świadoma działalność Rady doprowadzała do braku środków na możliwość bieżącego prowadzenia i uruchomienia kąpieliska, nie mówiąc o gromadzeniu wkładu własnego na inwestycję. Środki na modernizację i bieżące funkcjonowanie Kąpieliska Karłów radni, którzy podpisali się pod stanowiskiem nazywają - cyt. „marnotrawieniem środków publicznych
3.    Radni powołują się na sąsiednie gminy, m.in.: Żmigród i Twardogórę na realizację w tych gminach inwestycji.,
Pragnę wyjaśnić, że w Gminie Twardogóra w roku 2009 została zrealizowana inwestycja budowy kąpieliska z infrastrukturą za kwotę ok. 7 mln zł z czego prawie 3 mln było wkładem własnym Gminy Twardogóra. Corocznie  Gmina Twardogóra dofinansowuje utrzymanie kąpieliska kwotą ponad 100 tys. zł
W roku 2013 radni Gminy Żmigród wprowadzili do budżetu realizację II etapu inwestycji, w tym budowy basenu z infrastrukturą o łącznej wartości 6,1 mln zł w całości ze środków własnych Gminy. W bieżącym roku Gmina Żmigród otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 1,5 mln zł, co i tak nie zmienia faktu że wkład własny gminy był ogromny i wyniósł ponad 4,5 mln zł. Otwarcie basenu w Żmigrodzie planowane jest w najbliższą sobotę 05 lipca br.
4.    Spółka OSiR nigdy nie miała swojej siedziby na terenie kąpieliska Karłów – jak twierdzą Radni. Pierwszą siedzibą spółki był budynek przy stadionie a następnie Hala Sportowa. Zmiana siedziby nastąpiła w przyczyn ekonomicznych – pomieszczenia na stadionie zostały wynajęte. Stwierdzenie radnych cyt. „kadra zarządzająca z prezesem na czele, porzuciła OSiR i przeprowadziła się…” jest nieprawdziwa i pozbawiona sensu.
5.    Co do odpowiedzialności Burmistrza i Prezesa OSiR Sp. z o.o. – przedstawię bieg wydarzeń.
    16 października 2013r. prezes spółki OSiR wystąpił do właściciela spółki – Gminy Milicz, reprezentowanej przez Burmistrza Gminy, w sprawie dalszego finansowania i funkcjonowania kąpieliska.
     22 października2013r. Burmistrz Gminy Milicz zwołał Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki OSiR, podczas którego, jako przedstawiciel jedynego właściciela, podjął decyzję o wystąpieniu do Rady Miejskiej z projektem uchwały dotyczącym przyjęcia przez gminę stanowiska w sprawie przyszłości kąpieliska na Karłowie i jego dalszego finansowania.
     5 listopada 2013r. Burmistrz Gminy Milicz zwrócił się do przewodniczącego Rady Miejskiej o zwołanie sesji Rady Miejskiej i poddanie pod głosowanie projektu uchwały w sprawie kierunków działania Burmistrza Gminy Milicz w zakresie finansowania i utrzymania kąpieliska na Karłowie.
    15 listopada 2013r. Rada Miejska w Miliczu odrzuciła przygotowany przez organ wykonawczy projekt uchwały. Przy tej okazji padło zapewnienie, iż wciągu najbliższych dni Rada wypracuje odmienne od proponowanego przez burmistrza rozwiązanie, jednak Rada tego nie zrobiła.
 Przez lata działalność kąpieliska Karłówta była deficytowa i spółka OSiR realizowała ją ze względu na cele społeczne bo z ekonomicznego punktu widzenia ogromne otwarte kąpielisko, czynne przez dwa miesiące w roku, stanowiło bardzo poważne obciążenie dla firmy. Jeżeli kąpielisko miało być nadal utrzymywane, to przez gminę i dla mieszkańców. Taka była wymowa projektu uchwały przygotowanego przez burmistrza Pawła Wybierałę. Radni okazali się temu przeciwni. Jak m.in. można wyczytać w protokole z tej sesji (nastronie internetowej http://www.bip.milicz.pl/#Z2V0Q29udGVudCg4NjM4KQ== dostępne jest też nagranie wideo) radna Halina Smolińska z Platformy Obywatelskiej nie „widziała szans” na znalezienie odpowiedniej kwoty w budżecie, radny Ryszard Ochowicz proponował kąpielisko wydzierżawić, a radny Damian Stachowiak z Milickiej Wspólnoty Samorządowej proponował obiekt sprzedać. Pomimo jednoznacznego i kilkukrotnego wskazania, iż bez dofinansowania przez gminę utrzymania kąpieliska spółka OSiR nie będzie w stanie go uruchomić i prowadzić, a bez nakładów inwestycyjnych ulegnie ono całkowitej degradacji, Rada Miejska odrzuciła projekt. Za przyjęciem głosowali radni Hołówko, Jaskulski i Pawlak, przeciw Czajkowski, Hołobyn, Jasiński, Kuśnierz, Nestoruk, Ochowicz, Smolińska, Stachowiak, Wencek i Zmuda, wstrzymał się przew. Bienkiewicz.
6.    W związku z decyzją radnych Rady Miejskiej w Miliczu, podjąłem działanie  zmierzające do poinformowania społeczeństwa milickiego oraz przyjezdnych turystów, dlaczego kąpielisko jest w tym roku nieczynne i umieściłem tablicę informacyjną przy głównej bramie wyjazdowej. Koszt wykonania i zamontowania tablicy wyniósł 270,60 zł.
7.    Informuję, że „Tygodnik Milicki” w 2013 roku nie przyniósł straty, a wypracował zysk w wysokości 7359,75 zł
8.    Całkowity materiał o sytuacji Kąpieliska Karłów w prezentacji przedstawionej radnym na sesji 15 listopada 2013r. można zobaczyć na stronie www.osirmilicz.pl zakładka BIP

Prezes Zarządu
Sławomir Jachimowski

Wielkie amerykańskie show, Ameryka w centrum Europy
Milicz, 27 – 29 czerwca II międzynarodowy zlot samochodów amerykańskich

ACM20141

link 1- SUKCES AMERICAN CARS MANII 2014
link2 - WIECZÓR NA AMERICAN CARS MANII
link 3 - PIN-UP GIRLS NA AMERICAN CARS MANII
link 4 - PARADA AUT I OTWARCIE AMERICAN CARS MANII

więcej informacji Organizatora: TUTAJ

 „LATO W GMINIE MILICZ"

slonce herb Milicza slonce

 
„ORLIKI GMINY MILICZ"
1.Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Muzycznej I st w Miliczu
- W okresie wakacji boisko wielofunkcyjne będzie czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 14.30-21.00, w soboty i niedziele od 15.00 do 20.00.
- we wtorki i piątki w godz. 16.30-18.00 dla dzieci będą organizowane na Orliku gry i zabawy ruchowe, turniej mini piłki nożnej. Osoba odpowiedzialna:
2.Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Dunkowej
- od 11.00 - 13.00 oraz od 17.00 - 20.00 dla mieszkańców. Osobą odpowiedzialną za boisko będzie Pan Kazimierz Kidoń.
3. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Czatkowicach
- W okresie wakacji boisko wielofunkcyjne będzie czynne codziennie od godz.12:00 do godz. 22:00. Osoba odpowiedzialna:
4.Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Nowym Zamku
- W okresie wakacji boisko wielofunkcyjne (plac zabaw, trawiaste boisko do piłki nożnej, boisko do plażowej piłki siatkowej) będzie czynne całą dobę.
- Boisko wielofunkcyjne o powierzchni tartanowej dostępne jest 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00-22.00
5.Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej we Wziąchowie Wielkim
- W okresie wakacji boisko będzie czynne wt – pt w godz.16.00 – 21.00, a w so – ni w godz.14.00 – 21.00.Poniedziałek – nieczynne.
Rezerwacje boisk - w uzgodnieniu z animatorem.
- Boisko do piłki plażowej: codziennie godz. 9.00 – 20.00
6.Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie
- początek lipca - Jednodniowy turniej streetball
- lipiec - sierpień - wakacyjna liga piłki nożnej o puchar Dyrektora Gimnazjum w Sułowie
- lipiec - sierpień - sułowski turniej Tenisa Ziemnego (kategoria Open)
- koniec wakacji - jednodniowy turniej streetball
Odpowiedzialni: Animatorzy Sportu
 
„PLACE ZABAW" W GMINIE MILICZ 
1.Plac zabaw im. Pana Kleksa w Miliczu - Ośrodek Kultury w Miliczu, przez cały okres wakacji, zaprasza dzieci na plac zabaw na gry i zabawy sportowe i edukacyjne, w każdy wtorek i czwartek, w godz.10:00-13:00.
2.Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Miliczu - Wejście na plac od ul. 11- listopada , przy skwerze Żołnierzy Wyklętych
w okresie od 01.07.2014 – do 11.07.2014. plac czynny w godz. od 16.00 – 20.00
w okresie od 12.07.2014r. do 31.08.2014r. plac czynny w godz. od 10.00 – 20.00.
3.Plac zabaw i Świetlica Chatka Puchatka
Zajęcia są prowadzone codziennie od godz 8:00 do 16:00 przez cały okres wakacji (m.in.zajęcia plastyczne: rysowanie, malowanie, origami, puzzle, budowa modeli lotniczych; zajęcia świetlicowe - gry i zabawy, a także bilard i tenis stołowy;świetlica prowadzi zajęcia w kafejce komputerowej, gdzie pod opieką wychowawców dzieci korzystają z internetu oraz gier; granie na gitarze i na innych prostych instrumentach muzycznych; gra w piłkę siatkową i koszykówką, oraz zabawy na urządzeniach znajdujących się na placu zabaw.
Oferta jest skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej do lat 18.
4.Plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie w okresie wakacji będzie udostępniony w godz. od 9.00 - 20.00.
5.Plac zabaw przy Szkole Podstawowej we Wziąchowie Wielkim w okresie wakacji będzie udostępniony w godz. od 9.00 - 20.00.
 
PONIŻEJ PREZENTUJEMY SZCZEGÓŁOWY PROGRAM - ZAPRASZAMY

W nocy z 21 na 22 czerwca na naszej pływalni odbędą sie obchody nadejścia Nocy Świętojańskiej. Impreza zacznie się o godzinie 22.30 i potrwa do 2.00.
noc swietojanska 2014
W cenie biletu przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcji takich jak Aqua Aerobic, konkursy z nagrodami, zabawy wodne, lampka szampana, koktajl owocowy, lody "zimna fala", napoje i owoce w ramach szwedzkiego mini stołu. Bilety w cenie 60 zł do nabycia w kasach pływalni do 20 czerwca włącznie. Jeżeli masz skończone 16 lat i chcesz pobawić się przy dobrej muzyce - przychodź, ilość miejsc ograniczona.
Oprawę muzyczną i laserowy koncert zapewni DJ Robo !!!

noc swietojanska 2014 biletWięcej informacji na stronie facebook

logo milicz

 logo poziome plywalnia

plywalnia

Logo OK

pgk dolina baryczy logo

 ****************************

TV pow mil

Aktywnie po dolinie Baryczy

 

autobus iskra3

 

GALEN2015

nasze dzialania2
INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

SPORT W GMINIE MILICZ

BSMILICZ

NADLESNICTWO MILICZ LOGOTYP
logo ARTZBYT Milicz
tarczynski d
logo BOSS
logo km maszynybudowlane
ipad
sadzikdajczman rowery
1 baner kajaki

logo uzrodla
milicz na sportowo