BIP

STANDARD MALOLETNICH OSIR2024

baner badania wody

serwis kapielowy logo


segregacja odpadow

 

mojapogoda

*******************

aleja gwiazd logo

giganci siatkowki

banner

 *******************************

KLUBY I STOWARZYSZENIA
Z TERENU GMINY MILICZ

Barycz Miliczbarycz sulow logo plon gadkowice logo

ASMILICZpittbul bizonmilicz

szkolka pilkarska milicz1 ks milicz

MSPDION smecz uks dwojka milicz

*************************

PARTNERZY

pzps logo

logo dzps

 fundacja polska siat

karlow 1970Rys historyczny

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miliczu powstał w roku 1968, na mocy uchwały Rady Miejskiej w Miliczu. Przez wiele lat funkcjonował pod tą nazwę. W roku 1991 została ona zmieniona na Ośrodek Wypoczynku Świątecznego, po to, by w roku  2003 znów wrócić do pierwotnej nazwy już jako zakład budżetowy Gminy  Milicz.
Ośrodek Sportu i Rekreacji z chwilą jego powstania był jednostką organizacyjną Gminy Milicz, funkcjonującą w formie zakładu budżetowego. Działał on zgodnie z unormowaniami prawnymi w tym zakresie, a w szczególności z uchwałą Rady Miejskiej w Miliczu i zarządzeniami Burmistrza Gminy Milicz. Jego działalnością statutową było wykonywanie całokształtu zadań w zakresie rekreacji, kultury fizycznej i turystyki dla społeczności gminy Milicz oraz osób przybyłych spoza gminy.

Do jego zadań w szczególności należało:
 - zapewnienie prawidłowej eksploatacji obiektów rekreacyjnych i sportowych,
 - zagospodarowanie w urządzenia rekreacyjne i sportowe terenów będących w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz terenów sportowych i rekreacyjnych w sołectwach,
 - udostępnienie obiektów dla organizowania imprez rekreacyjnych, sportowych i szkoleniowych,
 - inspirowanie i koordynowanie działań w rozwoju kultury fizycznej i turystyki realizowanych przez szkoły, stowarzyszenia, sołectwa i inne organizacje działające w tym zakresie,
 - ustalenie w porozumieniu z Burmistrzem Gminy wysokości dotacji do działalności stowarzyszeń i innych organizacji działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz rozliczenie tych dotacji,
 - organizowanie zleconych imprez lub innych usług w zakresie kultury fizycznej, prowadzenie działalności hotelarskiej związanej z funkcjonowaniem działalności   rekreacyjnej ośrodka,
 - prowadzenie kampingów, pól biwakowych i parkingów,
 - prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego,
 - prowadzenie działalności handlowej na terenie ośrodka w zakresie związanym z jego funkcjonowaniem,

 

logo milicz

 logo poziome plywalnia

plywalnia

Logo OK

pgk dolina baryczy logo

 ****************************

TV pow mil

Aktywnie po dolinie Baryczy

 

autobus iskra3

 

GALEN2015

nasze dzialania2
INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

SPORT W GMINIE MILICZ

BSMILICZ

NADLESNICTWO MILICZ LOGOTYP
logo ARTZBYT Milicz
tarczynski d
logo BOSS
logo km maszynybudowlane
ipad
sadzikdajczman rowery
1 baner kajaki

logo uzrodla
milicz na sportowo