BIP

baner badania wody

segregacja odpadow

banerslupy2014

mojapogoda

*******************

aleja gwiazd logo
AMERICAN CARS MANIA
ACM logo2013

banner

 *******************************

KLUBY I STOWARZYSZENIA
Z TERENU GMINY MILICZ

Barycz Miliczbarycz sulow logo plon gadkowice logo

ASMILICZpittbul bizonmilicz

szkolka pilkarska milicz1 ks milicz

MSPDION smecz uks dwojka milicz

*************************

PARTNERZY

pzps logo

logo dzps

 fundacja polska siat

plaka naukaplywania2019

Do kursu może przystąpić osoba:
1) która ma ukończone 18 lat
2) posiada co najmniej wykształcenie średnie
3) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych ani lekarskich do udziału w kursie na instruktora pływania
4) posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);
6) posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd;

Kurs podzielony będzie na 2 części
A) część ogólna ogólna kursu (teoria)

Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.).

Z tej części zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

b) Część specjalistyczna (teoria i praktyka)

• Ćwiczenia, wykłady, warsztaty
Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie.
• Praca własna kursanta i samokształcenie
opracowanie regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego, itp.
• Praktyki instruktorskie
Odbywa się w trakcie kursu.
Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć.

Poniżej mogą Państwo pobrać oswiadczenie, które należy wypełnić i złożyć w formie elektronicznej (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w celu wyrażenie zgody i zobowiązania na podłaczenie do nowopowstającej inwestycji dot. przyłacza wodnego do swojej posesji. Oświadczenie dotyczy właścicieli i dzierżawców nieruchomości zlokalizowanych na terenie kąpieliska Karłów tzw. "górce" i Alei Dębowej, do których prowadzona jest nowa inwestycja.

PDF File normal

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi do wszystkich działek rekreacyjnych na terenie kąpieliska Karłów.

Projekt ten ma zostać wykonany do końca pierwszego kwartału 2020 roku i będzie współfinansowany przez właścicieli domków letniskowych. Z nowej sieci wodociągowej będzie można korzystać przez cały rok, również zimną, co było do chwili obecnej niemożliwe. Inwestycja spowoduje, iż zakończą się problemy z ciągłymi awariami, których koszty pokrywał OSiR.wejscie gwne na OSIR

remont niecki1

Nowa sieć wodociągowa będzie doprowadzona również do brodzików i zjeżdżalni, które mają zostać wyremontowane wiosną przyszłego roku. To kolejny etap prac związanych z modernizacją kąpieliska na Karłowie. Na początku roku zostały ustalone warunki przyłącza gazowego co pozwoli na likwidację starej kotłowni. Został już rozstrzygnięty przetarg ogłoszony przez Tauron Dystrybucja na całkowicie nową sieć energetyczną (stara ma już 50 lat!) wraz z nową siecią do wszystkich nieruchomości zostanie doprowadzony internet światłowodowy. Inwestycja ta w całości zostanie pokryta przez Tauronu. Starostwo Powiatowe wyraziło już zgodę na rozbiórkę zrujnowanych budynków portierni i kiosku, które to od lat niewykorzystywane odstraszały swoim widokiem. Rozebrane zostały płoty oplecione drutem kolczastym i zardzewiały pomost. Podczas prac związanych z modernizacją sieci energetycznej zostaną wymienione lampy oświetleniowe wokół kąpieliska. Są już wstępne wyceny remontu zjeżdżalni i brodzika.
Rok 2019 i 2020 jest pierwszy etapem modernizacji popadającego od 20 lat w ruinę kąpieliska. Jeżeli wykonawcy poszczególnych inwestycji przeprowadzą prace szybko i bezproblemowo, to być może już w nadchodzącym sezonie kąpielisko ponownie będzie udostępnione mieszkańcom Milicza i odwiedzającym nasze miasto turystom.

sezon2012

 

Dobiega końca montaż odnowionych karpi w ramach Kolorowego Szlaku Karpia. Wraz z Partnerstwo dla Doliny Baryczy zapraszamy na Kolorowy Szlak Karpia po Dolinie Baryczy. Karpie, które w Dolinie Baryczy powstały z inspiracji najmłodszych mieszkańców przypominają kolorowe dzieła sztuki i wyznaczają unikatowy szlak po najważniejszych atrakcjach regionu. Łącznie na obszarze 8 gmin znajdzie się 30 karpi, z czego aż 12 na terenie gminy Milicz: Hotel Naturum, Rynek w Sułowie, Zalew w Miliczu, KOM - niech się kręci, Dom Drzewa, Restauracja Grabownica, Przystań Kajakowa Milicz (w zarządzie OSiR Milicz), W Starym Młynie Restauracja, Akwarium w Miliczu, Kościół św. Andrzeja Boboli, Ostoja konika Polskiego w Miliczu, Pałac i Park Maltzanów w Miliczu.

szlak karpia2

Zapraszamy również do udziału w grze terenowej polegającej na poszukiwaniu kolorowych figur karpia i zbierania pieczątek. Mapki oraz szczegółowe informacje gdzie zdobyć pieczątkę można znaleźć w opisach lokalizacji na: www.kolorowyszlakkarpia.barycz.pl

 

Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Miliczu jako zarządca administracyjny obiektu krytej pływalni "milickaFALA" pragnie przypomnieć o akcji edukacyjnej pt. „Przed i po - dbaj o higienę osobistą i czystość wody na basenie”.

przed i po2019


Akcja ma na celu podniesienie świadomości zarówno uczniów jak i członków ich rodzin w zakresie dbałości o higienę osobistą oraz zagrożeń, jakie mogą nieść ze sobą nieprawidłowe nawyki higieniczne. Kluczowym elementem działań jest uświadomienie osobom korzystającym z naszego obiektu, że mycie ciała zarówno przed, jak i po skorzystaniu z kąpieli w basenie nie jest tylko zbędnym obowiązkiem, a czynnością, która ma ogromny wpływ na jakość wody w nieckach basenowych, a tym samym na bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich użytkowników obiektu.
W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do włączenia się i propagowania dobrych nawyków higienicznych.

logo milicz

logo poziome plywalnia
plywalnia

Logo OK

Logo KOM poziom

GALEN2015

1 baner kajakilogo uzrodla

 ********************

nasze dzialania2
INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

SPORT W GMINIE MILICZ


BSMILICZ

LOGO ARTZBYT

tarczynski d

logo BOSS

logo km maszynybudowlane
Ramayan
ipad

sadzik
zlota waga
lorfarm

milicz na sportowo