BIP

baner badania wody

serwis kapielowy logo


segregacja odpadow

banerslupy2014

mojapogoda

*******************

aleja gwiazd logo

giganci siatkowki

banner

 *******************************

KLUBY I STOWARZYSZENIA
Z TERENU GMINY MILICZ

Barycz Miliczbarycz sulow logo plon gadkowice logo

ASMILICZpittbul bizonmilicz

szkolka pilkarska milicz1 ks milicz

MSPDION smecz uks dwojka milicz

*************************

PARTNERZY

pzps logo

logo dzps

 fundacja polska siat

Od 15 czerwca br (poniedziałek) popływamy w nieckach basenowych milickiejFALI.

ponowny rozruch2020

Miło nam zakomunikować, iż dysponujemy już pozytywnymi badaniami mikrobiologicznymi wody z niecek basenowych. Wszystkich klientów informujemy, iż ceny wstępu na pływalnie określone w styczniu br. pozostają niezmienione. Wszystkie aktywne karnety na dzień zamknięcia obiektu, w związku z ogłoszeniem pandemii Covid19 zostały przedłużone do czasu ponownego otwarcia tj. 15 czerwca. Nie pozostaje nam nic innego jak tylko zaprosić wszystkich Państwa do ponownego odwiedzania naszego obiektu i korzystania w pełnym zakresie z naszych usług w nowym reżimie sanitarnym. Zapraszamy do aktywnego wypoczynku i korzystania z siłowni cardio, fitness i strefy spa (basen+sauna)

Zmianie ulega również dotychczasowy system organizacji na naszym obiekcie szkółek nauki pływania.  Zabrania się dzielenia torów, a po zniesieniu limitu ósób i obostrzeń w ziązku z pandemia dopuszczalna liczba osób na jednym torze wynosić będzie 8 osób. Nie dotyczyć to będzie systemu nauki pływania z programu "Umiem pływać" oraz  zajęć lekcyjnych prowadzonych przez jednostki oświatowe z terenu gminy Milicz.

Informujemy, iż od 5 czerwca2020 pojawiły się nowe wytyczne dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

(https://www.basenprof.pl/aktualnosci/2261/najnowsze_wytyczne_dla_basenow_i_saun.html.)

Z wytycznych wynika, że z basenów może korzystać do 4 osób na tor, nie więcej niż połowa obłożenia obiektu, bez udziału publiczności. Z uwagi na to, iż pływalnia jest obiektem użyteczności publicznej wchodząc do budynku pływalni nadal obowiązuje zachowanie dystansu społecznego min 2m, założenie zakrycia nosa i ust oraz dezynfekcja rąk. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z wytycznymi określonymi w wytycznych Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. O wszelkich zmianach procedur będziemy Państwa informować na bieżąco.
Tutaj możesz zapoznać się z aktualnymi wynikami wody basenowej na obiekcie krytej pływalni  "milickaFALA"

Nareszcie! Rząd ogłosił kolejne etapy znoszenia obostrzeń i odmrażania życia społecznego w Polsce. Złagodzenie zasad dotyczy także siłowni, basenów i klubów fitness. Kiedy się otwieramy? Już za tydzień! Od 6 czerwca br. rusza siłownia i sala fitness na "milickaFALA", a po dopuszczających wynikach badań wody z cyrkulacji i wody basenowej  ruszamy z nieckami do pływania! "Już na 1 czerwca zaplanowaliśmy pobór wody do badań, na wynik musimy jednak poczekać dwa tygodnie. Mamy nadzieję, że otworzymy się od 15 czerwca.- mówi Prezes Zarządu OSiR Milicz - Jacek Biernat.

SGSrekreacja

Premier Mateusz Morawiecki podał datę 6 czerwca. Tego dnia mogą zostać ponownie uruchomione takie obiekty sportowe i rekreacyjne jak baseny, siłownie i kluby fitness. Wszystkie miejsca mają działać w zaostrzonym rygorze sanitarnym. – przed nami nowa rzeczywistość, w której musimy się nauczyć żyć. Mam tę nadzieję że przy odpowiedniej dyscyplinie będziemy mogli szybko wrócić do normalności. Trzymajmy się jednak zasad, ta walka wciąż trwa – powiedział Mateusz Morawiecki.

Rozmowy na temat uzyskania pozwolenia dla otwarciu basenów, klubów fitness oraz siłowni trwały już od kilku tygodni. - Na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo i priorytetem jest zdrowie. Jesteśmy w kontakcie ze środowiskiem pływackim. Pani minister Danuta Dmowska-Andrzejuk korzysta ze wsparcia i doświadczenia Otylii Jędrzejczak. Jest ona bowiem specjalistką w zakresie upowszechniania sportu, a także zakresie sportu wyczynowego - poinformowało biuro komunikacji ministerstwa sportu.

Zgodnie z nowymi wytycznymi, które obowiązują od 30 maja, maseczki nie będą obowiązkowe w przestrzeni otwartej przy zachowaniu dystansu między osobami. To dobra wiadomość dla osób uprawiających sport. Powoduje bowiem brak obowiązku zakrywania twarzy np. w czasie biegania czy jazdy na rowerze. Środowiska biegowe oraz kolarskie apelowały o to już od dłuższego czasu. Niestety w przestrzeni publicznej -w tym także w obiektach pływalni czy siłowni, do strefy ćwiczeń, musimy nosić okrycie ust i nosa).

silownie 4 covid1
silownie 4 covid2

Zasady dotyczące korzystania z basenów. Rząd po opublikowaniu IV etapu odmrażania gospodarki i życia publicznego, rozpoczął działania wspólnie z zarządcami obiektów nad ustaleniem zasad, na podstawie których użytkownicy będą mogli bezpiecznie korzystać z obiektów. Specjalne wytyczne podano w rozporządzeniu i będą one obowiązywały w chwili otwarcia basenów. pobierz zarządzenie

Zapisano w nim, że z "basenów będzie mogło korzystać do 4 osób na tor, nie więcej niż połowa obłożenia obiektu, nie więcej niż 150 uczestników, bez udziału publiczności".

Wcześniej otwarte zostały natomiast m.in. wielofunkcyjne boiska i hale sportowe. W każdym z tych obiektów obowiązuje rygor sanitarny i maksymalna liczba osób zależna od powierzchni. Zaleca się także zachowanie dystansu między osobami.

Kryta Pływalnia „milickaFALA” niestety nadal jest nieczynna z powodu COVID-19, ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
Decyzją Premiera RP od 20 maja 2020 roku można z ograniczeniami korzystać z większości obiektów, w tym Stadionu Miejskiego w Miliczu oraz Hali Sportowej przy I LO.
Owe ograniczenia dotyczą jednak braku możliwości korzystania z pomieszczeń szatni / przebieralni i pryszniców. Na chwile obecną z naszych obiektów korzystają jedynie kluby i stwowarzyszenia gminy Milicz, z którymi zawarto stałe umowy współpracy przy organizacji treningów.

Spółka OSiR w Miliczu obecnie udostępnia:

- boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią

- boisko treningowe trawiaste z bieżnią do biegania

- boisko piłkarskie trawiaste - brak dostępu- prace konserwatorskie.

- kort tenisowy, boisko wielofunkcyjne wraz z boiskami do siatkówki plażowej na ternie kąpieliska Karłów.

Wyczekujemy decyzji o zniesieniu kolejnych ograniczeń, w tym umożliwieniu korzystania z siłowni i sali fitness. Oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę, iż możliwe to będzie jedynie pod pewnymi obostrzeniamiz zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego. Czekamy na odpowiedni termin i konkretne wytyczne. Widzimy sie niebawem.

1 2

Na chwilę obecną, zasady korzystania z naszych obiektów w okresie pandemii COVID-19 (obowiązujące od 20 maja 2020 roku do odwołania)

Zachowanie dystansu społecznego.

Obowiązek zasłaniania twarzy w drodze na obiekt. (do odwołania)

Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC).

Obowiązkowa dezynfekcja rąk osób wchodzących i opuszczających obiekt .

Korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.

Osoby korzystające zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia obiektu bezpośrednio po zakończeniu jednostki treningowej.

Każdorazowe uczestnictwo udziału w przeprowadzeniu treningu należy uzgodnić z biurem Spółki (tel. 516-048-988)

Niepełnoletni i niepełnosprawni uczestnicy mogą korzystać z obiektów wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej (trenera / rodzica / opiekuna) po podpisaniu stosownego oświadczenia.

Obowiązuje rezerwacja, ponieważ z obiektów może korzystać ograniczona liczba osób - chcesz skorzystać zarezerwuj telefonicznie 516-048-988.

Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz
podaje do publicznej wiadomości

OBWIESZCZENIE O PUBLICZNEJ LICYTACJI
(przetarg ustny)

sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Milicz, woj. dolnośląskie, powiat milicki, gmina Milicz,
na terenie Kąpieliska Karłów przy ul. Poprzeczna
oznaczonej jako działka rekreacyjna

nr działki 5/72 AM 25 o powierzchni 0,0096 ha,
KW WR1M/00033369/6

Licytacja odbędzie się:
10 czerwca 2020 roku ( środa) o godz. 9.30

w biurze Zarządu Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz, mieszczącego się w budynku Krytej Pływalni „milickaFALA” na I piętrze przy ul. Kombatantów 3, 56-300 Milicz.

Informacje dodatkowe:
1. Wysokość ceny wywoławczej wynosi 3 200,00 zł. netto ( słownie: trzy tysiące dwieście złotych netto), plus podatek VAT 23% od ceny zaoferowanej, wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 320,00 zł.
( słownie: trzysta dwadzieścia złotych)
2. Wadium winno być wniesione w terminie do dnia 8 czerwca 2020 r. na rachunek bankowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz 56-300 Milicz, ul. Powstańców Wielkopolskich 5
BS Milicz 38 9582 0000 2000 0021 6704 0001
3. Warunkiem sprzedaży działki nr 5/72 AM 25 jest nabycie 1/3 udziału w drodze, (działka nr 5/71 AM 25 KW WR1M/00033369) w wys. 2 433,33 zł netto plus podatek Vat 23%
(słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści trzy 33/100 złotych netto plus podatek Vat 23%) .
4. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 500,00 zł. ( słownie: pięćset złotych )
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości.
6. Oferent powinien posiadać na przetargu dokumenty potwierdzające jego tożsamość, a w przypadku reprezentowania osoby trzeciej dokumenty stwierdzające uprawnienie do reprezentowania tej osoby,
7. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
8. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki,
9. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zarachowane na poczet ceny,
10. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta nie dokona zapłaty całej ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie przedłoży najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oświadczenia banku finansującego zakup nieruchomości, z którego wynikać będzie, że bank dokona zapłaty ceny sprzedaży w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży, lub uchyli się od zawarcia umowy,
11. Spółka może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub obwieszczenie o przetargu, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu,
12. Wniesienie wadium oznacza, że oferent zapoznał się z treścią Regulaminu sprzedaży nieruchomości Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Miliczu oraz akceptuje jego postanowienia,
13. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do pokrycia wszelkich niezbędnych kosztów zawarcia umowy sprzedaży,
14. Wszystkie niezbędne informacje, wraz z wyceną operatu szacunkowego oraz Regulamin postępowania przetargowego w formie licytacji dostępne są na stronie internetowej www.osirmilicz.pl

pobierz: REGULAMIN SPRZEDAŻY OSiR 2020
pobierz: mapka

Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz
podaje do publicznej wiadomości

OBWIESZCZENIE O PUBLICZNEJ LICYTACJI
(przetarg ustny)

sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Milicz, woj. dolonoslaskie, powiat milicki, gmina Milicz,
na terenie Kąpieliska Karłów przy ul. Poprzeczna
oznaczonej jako działka rekreacyjna


nr działki 5/74 AM 25 o powierzchni 0,0399 ha,
KW WR1M/00033369/6

Licytacja odbędzie się:
10 czerwca 2020 roku (środa) o godz. 10.30

w biurze Zarządu Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz, mieszczącego się w budynku Krytej Pływalni „milickaFALA” na I piętrze przy ul. Kombatantów 3, 56-300 Milicz.

Informacje dodatkowe:
1. Wysokość ceny wywoławczej wynosi 29 200,00 zł. netto ( słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście złotych netto) plus podatek VAT 23% od ceny zaoferowanej, wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 2 920,00 zł. ( słownie: dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych)
2. Wadium winno być wniesione w terminie do dnia 8 czerwca 2020 r. na rachunek bankowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz 56-300 Milicz, ul. Powstańców Wielkopolskich 5
BS Milicz 38 9582 0000 2000 0021 6704 0001.
3. Warunkiem sprzedaży działki nr 5/74 AM 25 jest nabycie 1/3 udziału w drodze ( działka nr 5/71 AM 25 KW WR1M/00033369/6), w wys. 2 433,33 zł netto plus podatek Vat 23% ( słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści trzy 33/100 złotych netto plus podatek VAT 23%).
4. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 500,00 zł. (słownie : pięćset złotych).
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości.
6. Oferent powinien posiadać na przetargu dokumenty potwierdzające jego tożsamość, a w przypadku reprezentowania osoby trzeciej dokumenty stwierdzające uprawnienie do reprezentowania tej osoby,
7. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
8. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki,
9. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zarachowane na poczet ceny,
10. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta nie dokona zapłaty całej ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie przedłoży najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oświadczenia banku finansującego zakup nieruchomości, z którego wynikać będzie, że bank dokona zapłaty ceny sprzedaży w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży, lub uchyli się od zawarcia umowy,
11. Spółka może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub obwieszczenie o przetargu, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu,
12. Wniesienie wadium oznacza, że oferent zapoznał się z treścią Regulaminu sprzedaży nieruchomości Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Miliczu oraz akceptuje jego postanowienia,
13. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do pokrycia wszelkich niezbędnych kosztów zawarcia umowy sprzedaży,
14. Wszystkie niezbędne informacje, wraz z wyceną operatu szacunkowego oraz Regulamin postępowania przetargowego w formie licytacji dostępne są na stronie internetowej www.osirmilicz.pl

pobierz: REGULAMIN SPRZEDAŻY OSiR 2020
pobierz: mapka

 

Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz
podaje do publicznej wiadomości

OBWIESZCZENIE O PUBLICZNEJ LICYTACJI
(przetarg ustny)

sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Milicz, woj. dolonoslaskie, powiat milicki, gmina Milicz,
na terenie Kąpieliska Karłów przy ul. Poprzeczna
oznaczonej jako działka rekreacyjna

nr działki 5/73 AM 25 o powierzchni 0,0321 ha,
KW WR1M/00033369/6

Licytacja odbędzie się:
10 czerwca 2020 roku (środa) o godz. 10.00

w biurze Zarządu Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz, mieszczącego się w budynku Krytej Pływalni „milickaFALA” na I piętrze przy ul. Kombatantów 3, 56-300 Milicz.

Informacje dodatkowe:
1. Wysokość ceny wywoławczej wynosi 21 200,00 zł netto ( słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście złotych netto) plus podatek VAT 23% od ceny zaoferowanej, wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 2 120,00 zł. ( słownie: dwa tysiące sto dwadzieścia złotych)
2. Wadium winno być wniesione w terminie do dnia 8 czerwca 2020 r. na rachunek bankowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz 56-300 Milicz, ul. Powstańców Wielkopolskich 5
BS Milicz 38 9582 0000 2000 0021 6704 0001.
3. Warunkiem sprzedaży działki nr 5/73 AM 25 jest nabycie 1/3 udziału w drodze, (działka nr 5/71 AM 25, KW WR1M/00033369/6) w wys. 2 433,33 zł netto plus podatek Vat 23% ( słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści trzy 33/100 złotych netto plus podatek Vat 23%).
4. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 500,00 zł. ( słownie: pięćset złotych)
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości.
6. Oferent powinien posiadać na przetargu dokumenty potwierdzające jego tożsamość, a w przypadku reprezentowania osoby trzeciej dokumenty stwierdzające uprawnienie do reprezentowania tej osoby,
7 Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
8. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki,
9. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zarachowane na poczet ceny,
10. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta nie dokona zapłaty całej ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie przedłoży najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oświadczenia banku finansującego zakup nieruchomości, z którego wynikać będzie, że bank dokona zapłaty ceny sprzedaży w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży, lub uchyli się od zawarcia umowy,
11. Spółka może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub obwieszczenie o przetargu, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu,
12. Wniesienie wadium oznacza, że oferent zapoznał się z treścią Regulaminu sprzedaży nieruchomości Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Miliczu oraz akceptuje jego postanowienia,
13. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do pokrycia wszelkich niezbędnych kosztów zawarcia umowy sprzedaży,
14. Wszystkie niezbędne informacje, wraz z wyceną operatu szacunkowego oraz Regulamin postępowania przetargowego w formie licytacji dostępne są na stronie internetowej www.osirmilicz.pl

pobierz: REGULAMIN SPRZEDAŻY OSiR 2020
pobierz: mapka

logo milicz

logo poziome plywalnia
plywalnia

Logo OK

GALEN2015

1 baner kajakilogo uzrodla

 ********************

nasze dzialania2
INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

SPORT W GMINIE MILICZ


BSMILICZ

logo ARTZBYT Milicz

tarczynski d

logo BOSS

logo km maszynybudowlane
ipad
sadzik

milicz na sportowo