BIP

baner badania wody

serwis kapielowy logo


segregacja odpadow

banerslupy2014

mojapogoda

*******************

aleja gwiazd logo

giganci siatkowki

banner

 *******************************

KLUBY I STOWARZYSZENIA
Z TERENU GMINY MILICZ

Barycz Miliczbarycz sulow logo plon gadkowice logo

ASMILICZpittbul bizonmilicz

szkolka pilkarska milicz1 ks milicz

MSPDION smecz uks dwojka milicz

*************************

PARTNERZY

pzps logo

logo dzps

 fundacja polska siat

Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz
podaje do publicznej wiadomości

OBWIESZCZENIE O PUBLICZNEJ LICYTACJI
(przetarg ustny)

sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Milicz,
na terenie Kąpieliska Karłów przy ul. Poprzeczna –„ Aleja Dębowa”, woj. Dolnośląskie, powiat milicki, gmina Milicz
oznaczonej jako działka rekreacyjna

nr działki 5/60 AM 25 o powierzchni 0,0234 ha,
KW WR1M/00033369/6

Licytacja odbędzie się:
10 czerwca 2020 roku ( środa) o godz. 9.00

w biurze Zarządu Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz, mieszczącego się w budynku Krytej Pływalni „milickaFALA” na I piętrze przy ul. Kombatantów 3, 56-300 Milicz.

Informacje dodatkowe:
1. Wysokość ceny wywoławczej wynosi 19 000,00 zł. netto ( słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych netto ) plus podatek VAT 23% od ceny zaoferowanej, wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1 900,00 zł. (słownie: jeden tysiąć dziewięćset złotych)
2. Wadium winno być wniesione w terminie do dnia 8 czerwca 2020 r. na rachunek bankowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz 56-300 Milicz, ul. Powstańców Wielkopolskich 5
BS Milicz 38 9582 0000 2000 0021 6704 0001.
3. Warunkiem sprzedaży działki nr 5/60 AM 25 jest nabycie 1/24 udziału w drodze, (działka nr 5/75 AM 25 KW WR1M/00033369/6), w wys. 2 504, 17 zł netto plus podatek Vat 23% ( słownie: dwa tysiące pięćset cztery 17/100 złotych netto plus podatek Vat 23%).
4. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 500,00 zł. ( słownie: pięćset złotych)
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości.
6. Oferent powinien posiadać na przetargu dokumenty potwierdzające jego tożsamość, a w przypadku reprezentowania osoby trzeciej dokumenty stwierdzające uprawnienie do reprezentowania tej osoby,
7. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
8. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki,
9. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zarachowane na poczet ceny,
10. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta nie dokona zapłaty całej ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie przedłoży najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oświadczenia banku finansującego zakup nieruchomości, z którego wynikać będzie, że bank dokona zapłaty ceny sprzedaży w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży, lub uchyli się od zawarcia umowy,
11. Spółka może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub obwieszczenie o przetargu, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu,
12. Wniesienie wadium oznacza, że oferent zapoznał się z treścią Regulaminu sprzedaży nieruchomości Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Miliczu oraz akceptuje jego postanowienia,
13. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do pokrycia wszelkich niezbędnych kosztów zawarcia umowy sprzedaży,
14. Wszystkie niezbędne informacje, wraz z wyceną operatu szacunkowego oraz Regulamin postępowania przetargowego w formie licytacji dostępne są na stronie internetowej www.osirmilicz.pl

pobierz: REGULAMIN SPRZEDAŻY OSiR 2020
pobierz: mapka

Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz
podaje do publicznej wiadomości

OBWIESZCZENIE O PUBLICZNEJ LICYTACJI
(przetarg ustny)

sprzedaży nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w miejscowości Milicz,
woj. dolnośląskie, powiat milicki, gmina Milicz’
oznaczonej w ewidencji gruntów jako

działka nr ew. 5/3 AM 15 o powierzchni 10 000 m2
KW WR1M/00027796/3

stadion sprzedaz2020

Licytacja odbędzie się:
10 czerwca 2020 roku (środa) o godz. 8.30

w biurze Zarządu Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz, mieszczącego się w budynku Krytej Pływalni „milickaFALA” na I piętrze przy ul. Kombatantów 3, 56-300 Milicz.

Informacje dodatkowe:
1. Wysokość ceny wywoławczej wynosi 550 000 zł. netto (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych netto) plus 23% VAT od ceny zaoferowanej, wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 55 000 zł. (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
2. Wadium winno być wniesione w terminie do dnia 8 czerwca 2020 r. na rachunek bankowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz 56-300 Milicz, ul. Powstańców Wielkopolskich 5
BS Milicz 38 9582 0000 2000 0021 6704 0001
3. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 500,00 zł. ( słownie: pięćset złotych )
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości.
5. Oferent powinien posiadać na przetargu dokumenty potwierdzające jego tożsamość, a w przypadku reprezentowania osoby trzeciej dokumenty stwierdzające uprawnienie do reprezentowania tej osoby,
6. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
7. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki,
8. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zarachowane na poczet ceny,
9. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta nie dokona zapłaty całej ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie przedłoży najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oświadczenia banku finansującego zakup nieruchomości, z którego wynikać będzie, że bank dokona zapłaty ceny sprzedaży w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży, lub uchyli się od zawarcia umowy,
10. Spółka może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub obwieszczenie o przetargu, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu,
11. Wniesienie wadium oznacza, że oferent zapoznał się z treścią Regulaminu sprzedaży nieruchomości Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Miliczu oraz akceptuje jego postanowienia,
12. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do pokrycia wszelkich niezbędnych kosztów zawarcia umowy sprzedaży,
13. Wszystkie niezbędne informacje, wraz z wyceną operatu szacunkowego oraz Regulamin postępowania przetargowego w formie licytacji dostępne są na stronie internetowej www.osirmilicz.pl

Pobierz REGULAMIN SPRZEDAŻY OSiR 2020

Dzień dobry,

Informacja dotyczy dzierżawców nieruchomości gruntowych Alei Dębowej na terenie Kąpieliska Karłów w Miliczu. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy dokumentację (operaty szacunkowe) Państwa nieruchomości. Tym samym w niedługim okresie będziemy przystępować do procedury przetargowej. Ci z Państwa, którzy nie uzgodnili jeszcze warunków przyłacza wodnego, proszeni są o kontakt z projektantem pod numerem telefonu 501 710 038 - Pan Igor Zamirski. Wszelkich pozostałych, niezbędnych informacji udzielą Państwu nasi pracownicy zdalnie kontaktując się z nimi pod wskazanymi poniżej numerami kontaktowymi:

BIURO ADMINISTRACJI – tel. 516 048 988

KASA PŁYWALNI / PLAC MANEWROWY WORD
(doładowanie KARNETÓW) – tel. 509 462 875
wszystkie telefony odbieramy w dni powszednie
w godz. 9:00 – 13:00
kontakt email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dniu 4 kwietnia 2020r. (sobota) godz. 10:00 jesli będą sprzyjały warunki atmosferyczne,
planujemy odkręcenie sieci wodociągowej na w/w terenie.

Prezes Zarządu
Jacek Biernat

Obraz 012

Informujemy, iż zgodnie z opracowanym przez Tauron Dystrybucja SA projektem kablowego przyłącza energetycznego dla zasilania działek rekreacyjnych na terenie kąpieliska Karłów, rozpoczęły się prace związane z budową nowych przyłączy. Firma ITEL z Krotoszyna wykona je w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Za chwile również, na plac budowy wejdzie firma układająca sieć światłowodu do Państwa posesji. Jak już wcześniej wspomniano w trakcie realizacji jest już projekt nowej sieci wodociągowej. Być może w tym roku uda się przeprowadzić i tą inwestycję. Coś co zajmowało poprzednim władzom spółki ich całe kadencje, przy chęci i zaangażowaniu wszystkich stron widzimy, iż cel można osiągnać dużo szybciej.

itel1 itel2

itel3 itel4

Szanowni Państwo

W związku z sytuacją występowania w naszym kraju koronawirusa SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19 oraz zaleceniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich, uprzejmie prosimy o odpowiedzialne ograniczenie załatwiania spraw administracyjnych w naszej placówce do niezbędnego minimum.
Deklarujemy jako podmiot odpowiedzialny – OSiR sp. z o.o. MILICZ, przestrzegający i stosujący się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny, iż podjęliśmy decyzje o wprowadzenie profilaktycznych działań w zakresie ograniczenia prac administracyjnych zdalnie i ograniczenia działalności obiektów sportowych należących do Spółki.
Tym samym zwracamy się z prośbą, iż w miarę możliwości wszystkie sprawy można załatwić w formie elektronicznej lub poprzez kontakt telefoniczny.
Przypominamy, iż najdogodniejszą formą kontaktu z naszym przedstawicielem uzyskają Państwo dzwoniąc na wskazane poniżej numery telefonów kontaktowych, bądź pisząc na adres email:

BIURO ADMINISTRACJI – tel. 516 048 988

 KASA PŁYWALNI / PLAC MANEWROWY WORD
(doładowanie KARNETÓW) – tel. 509 462 875
wszystkie telefony odbieramy w dni powszednie
w godz. 9:00 – 13:00
kontakt email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo milicz

logo poziome plywalnia
plywalnia

Logo OK

GALEN2015

1 baner kajakilogo uzrodla

 ********************

nasze dzialania2
INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

SPORT W GMINIE MILICZ


BSMILICZ

logo ARTZBYT Milicz

tarczynski d

logo BOSS

logo km maszynybudowlane
ipad
sadzik

milicz na sportowo