BIP

baner badania wody

segregacja odpadow

banerslupy2014

mojapogoda

*******************

aleja gwiazd logo
AMERICAN CARS MANIA
ACM logo2013

banner

 *******************************

KLUBY I STOWARZYSZENIA
Z TERENU GMINY MILICZ

Barycz Miliczbarycz sulow logo plon gadkowice logo

ASMILICZpittbul bizonmilicz

szkolka pilkarska milicz1 ks milicz

MSPDION smecz uks dwojka milicz

*************************

PARTNERZY

pzps logo

logo dzps

 fundacja polska siat

Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz, podaje do publicznej wiadomości

OBWIESZCZENIE O PUBLICZNEJ LICYTACJI
(Przetarg Ustny II)

sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Milicz,
na terenie Kąpieliska Karłów przy ul. Poprzeczna - woj. Dolnośląskie, powiat milicki, gmina Milicz,
działka oznaczona symbolem 1 US/ UT- treny sportu i rekreacji oraz usług turystyki.

nr działki 17/3 AM 25 o powierzchni 2 126 m2,
KW WR1M/00033369/6

Licytacja odbędzie się:
9 grudnia 2020 roku ( środa) o godz. 8.00

w biurze Zarządu Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz, mieszczącego się w budynku Krytej Pływalni „milickaFALA” na I piętrze przy ul. Kombatantów 3, 56-300 Milicz.

Informacje dodatkowe:
1. Wysokość ceny wywoławczej wynosi 140 000,00 zł. netto ( słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych netto ) plus podatek VAT 23% od ceny zaoferowanej, wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 14 000,00 zł. ( słownie: czternaście tysięcy złotych)
2. Wadium winno być wniesione w terminie do dnia 7 grudnia 2020 r. na rachunek bankowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz 56-300 Milicz, ul. Powstańców Wielkopolskich 5
BS Milicz 38 9582 0000 2000 0021 6704 0001
3. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1000,00 zł. ( słownie: tysiąc złotych)
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości.
5. Oferent powinien posiadać na przetargu dokumenty potwierdzające jego tożsamość, a w przypadku reprezentowania osoby trzeciej dokumenty stwierdzające uprawnienie do reprezentowania tej osoby,
6. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
7. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki,
8. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zarachowane na poczet ceny,
9. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta nie dokona zapłaty całej ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie przedłoży najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oświadczenia banku finansującego zakup nieruchomości, z którego wynikać będzie, że bank dokona zapłaty ceny sprzedaży w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży, lub uchyli się od zawarcia umowy,
10. Spółka może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub obwieszczenie o przetargu, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu,
11. Wniesienie wadium oznacza, że oferent zapoznał się z treścią Regulaminu sprzedaży nieruchomości Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Miliczu oraz akceptuje jego postanowienia,
12. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do pokrycia wszelkich niezbędnych kosztów zawarcia umowy sprzedaży,
13. Wszystkie niezbędne informacje, wraz z wyceną operatu szacunkowego oraz Regulamin postępowania przetargowego w formie licytacji dostępne są na stronie internetowej www.osirmilicz.pl

mapka nr działki 17/3 AM 25

Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Miliczu
podaje do publicznej wiadomości

OBWIESZCZENIE O PUBLICZNEJ LICYTACJI (Przetarg Ustny)

sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Milicz, na terenie Kąpieliska Karłów
przy ul. Poprzeczna - woj. Dolnośląskie, powiat milicki, gmina Milicz,
działka oznaczona symbolem 1 US/ UT- treny sportu i rekreacji oraz usług turystyki.

nr działki 17/2 AM 25 o powierzchni 3 342 m2,
KW WR1M/00033369/6

Licytacja odbędzie się:
7 października 2020 roku ( środa) o godz. 8.00

w siedzibie Zarządu Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz,
mieszczącego się w budynku Krytej Pływalni „milickaFALA” na I piętrze
przy ul. Kombatantów 3, 56-300 Milicz.

oraz

Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz
podaje do publicznej wiadomości

OBWIESZCZENIE O PUBLICZNEJ LICYTACJI (Przetarg Ustny)

sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Milicz, na terenie Kąpieliska Karłów
przy ul. Poprzeczna - woj. Dolnośląskie, powiat milicki, gmina Milicz,
działka oznaczona symbolem 1 US/ UT- treny sportu i rekreacji oraz usług turystyki.

nr działki 17/3 AM 25 o powierzchni 2 126 m2,
KW WR1M/00033369/6

Licytacja odbędzie się:
7 października 2020 roku ( środa) o godz. 8.30

w biurze Zarządu Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz,
mieszczącego się w budynku Krytej Pływalni „milickaFALA” na I piętrze
przy ul. Kombatantów 3, 56-300 Milicz.

MAPA EWIDENCYJNA I PEŁNE TREŚCI OGŁOSZEŃ DO POBRANIA PONIŻEJ

mapa ewidencyjna podzialu karlow wrzesien2020 2nr działki 17/2 AM 25                   nr działki 17/3 AM 25

 

Zapraszamy do czynnego udziału w cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach obchodów DNI KARPIA 2020. Jako organizatorzy przygotowaliśmy dla Państwa możliwość wzięcia udziału w imprezie biegowej jak i rajdzie rowerowymym po naszej pięknej Ziemi Milickiej. Z uwagi na panujący stan sanitarno-epidemiologiczny i związane z nim różne obostrzenia zmieniliśmy nieci ich forme. Wiecej informacji w załaczonym poniżej regulaminie.

BKlogo 2020 plakat
REGULAMIN BIEGU KARPIA 2020

RAJDKlogo 2020 plakat

W imieniu swoim jako Zarząd Spółki i współorganizatorów imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Milicz w ramach 40 rocznicy powstania Solidarności, zapraszamy wszystkich chętnych do czynnego udziału w upamiętnieniu tego ważnego historycznie dla każdego Polaka ruchu społecznego. Spółka OSiR w Miliczu jako organizator przygotowała dla Państwa m.in.

obchody2020

karlow2020 1Rozpoczął się długo oczekiwany drugi etap budowy przyłączy energetycznych na terenie kąpieliska Karłów. W dniu dzisiejszym zainstalowano nową skrzynkę energetyczną przy budynku Recepcji należącym do spółki OSiR. W dalszej części inwestycji, firma wykona przyłaczeń właścicieli nieruchomości do nowej sieci energetycznej wzdłuż Alei Dębowej. Inwestycja ma zakończyć się do końca 2020 roku. Na ukończeniu jest już projekt nowej sieci wodociągowej, a jego realizacja nastąpi po wakacjach. Jak zapowiadaliśmy na przełomie roku planowane są kolejne inwestycje związane z modernizacją kąpieliska.
Wiecej informacji wkrótce.

Na fotografii poniżej przedstawiamy jak dotychczas wyglądało główne przyłacze energetyczne. Ze względów bezpieczeństwa i technnicznych należało je już zlikwidować i zmodernizować zgodnie z aktualnymi normami.

karlow2020 3 karlow2020 2

logo milicz

logo poziome plywalnia
plywalnia

Logo OK

Logo KOM poziom

GALEN2015

1 baner kajakilogo uzrodla

 ********************

nasze dzialania2
INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

SPORT W GMINIE MILICZ


BSMILICZ

LOGO ARTZBYT

tarczynski d

logo BOSS

logo km maszynybudowlane
Ramayan
ipad

sadzik
zlota waga
lorfarm

milicz na sportowo