BIP

baner badania wody

segregacja odpadow

banerslupy2014

mojapogoda

*******************

aleja gwiazd logo
AMERICAN CARS MANIA
ACM logo2013

banner

 *******************************

KLUBY I STOWARZYSZENIA
Z TERENU GMINY MILICZ

Barycz Miliczbarycz sulow logo plon gadkowice logo

ASMILICZpittbul bizonmilicz

szkolka pilkarska milicz1 ks milicz

MSPDION smecz uks dwojka milicz

*************************

PARTNERZY

pzps logo

logo dzps

 fundacja polska siat

ZARZĄD
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI sp. z o.o. w Miliczu

Ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Miliczu, ul. Wesoła
stanowiącej własność Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Miliczu
księga wieczysta nr WR1M 00027796/3, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działki:

mapa ewidencji gruntów

 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MILICZU przy ul. Wesołej

1) działka nr 38/2 AM 31 o powierzchni 0,0488 ha

Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Miliczu

Ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Miliczu, przy ul. Wesołej, stanowiącej własność Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Miliczu, księga wieczysta wspólna KW Nr WR1M/00027796/3 oznaczonej w katastrze nieruchomości jako:

1) działka nr 38/2 AM 31 o powierzchni 0,0488 ha obręb Milicz

GRONO3

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zabudowę sportowo-rekreacyjną wolnostojącą. Obszar rekreacji i wypoczynku, mając również na uwadze aktualny sposób użytkowania – jest to teren zabudowy usług i turystyki

Przetarg odbędzie się dnia 31 lipca 2019r. o godz. 10:30
w obiekcie Krytej Pływalni „milickaFALA” 56-300 Milicz, ul. Kombatantów 3
należącym do
Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Miliczu,
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
w pomieszczeniu sklepiku na parterze obiektu

Cena wywoławcza wynosi 108.900,00 zł + 23% podatku VAT

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w siedzibie biura Zarządu mieszczącego się na I piętrze obiektu Krytej Pływalni „milickaFALA” należącego do Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Miliczu w godzinach 9:00 – 15:00

 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MILICZU przy ul. Wesołej

2) działka nr 38/22 AM 31 o powierzchni 0,0417 ha

Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Miliczu

Ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Miliczu, przy ul. Wesołej, stanowiącej własność Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Miliczu, księga wieczysta wspólna KW Nr WR1M/00027796/3 oznaczonej w katastrze nieruchomości jako:

2) działka nr 38/22 AM 31 o powierzchni 0,0417 ha obręb Milicz

GRONO2

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zabudowę sportowo-rekreacyjną wolnostojącą. Obszar rekreacji i wypoczynku, mając również na uwadze aktualny sposób użytkowania – jest to teren zabudowy usług i turystyki

Przetarg odbędzie się dnia 31 lipca 2019r. o godz. 11:00
w obiekcie Krytej Pływalni „milickaFALA” 56-300 Milicz, ul. Kombatantów 3
należącym do
Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Miliczu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5
w pomieszczeniu sklepiku na parterze obiektu

Cena wywoławcza wynosi 42.600,00 zł + 23% podatku VAT

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w siedzibie biura Zarządu mieszczącego się na I piętrze obiektu Krytej Pływalni „milickaFALA” należącego do Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Miliczu w godzinach 9:00 – 15:00

 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MILICZU przy ul. Wesołej

 
3) działka nr 38/41 AM 31 o powierzchni 0,0368 ha

Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Miliczu

Ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Miliczu, przy ul. Wesołej, stanowiącej własność Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Miliczu, księga wieczysta wspólna KW Nr WR1M/00027796/3 oznaczonej w katastrze nieruchomości jako:

 3) działka nr 38/41 AM 31 o powierzchni 0,0368 ha obręb Milicz

KORMORAN

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zabudowę sportowo-rekreacyjną wolnostojącą. Obszar rekreacji i wypoczynku, mając również na uwadze aktualny sposób użytkowania – jest to teren zabudowy usług i turystyki

Przetarg odbędzie się dnia 31 lipca 2019r. o godz. 11:30
w obiekcie Krytej Pływalni „milickaFALA” 56-300 Milicz, ul. Kombatantów 3
należącym do
Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Miliczu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5
w pomieszczeniu sklepiku na parterze obiektu

Cena wywoławcza wynosi 33.700,00 zł + 23% podatku VAT

Treść ogłoszenia o przetargu zostało podane do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w obiekcie Krytej Pływalni „milickaFALA” należącym do
Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Miliczu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, oraz na stronach internetowych www.osirmilicz.pl

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w siedzibie biura Zarządu mieszczącego się na I piętrze obiektu Krytej Pływalni „milickaFALA” należącego do Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Miliczu w godzinach 9:00 – 15:00

Prezes Zarządu
Jacek Biernat
Milicz, dnia 28 czerwca 2019r.

Bezpieczne wakacje

Wakacje to zasłużony czas odpoczynku, a właśnie wtedy młodzi ludzie stają się szczególnie często ofiarami nieszczęśliwych wypadków. Zwracamy więc uwagę na podstawowe zasady bezpieczeństwa. Dbajmy o własne zdrowie, przestrzegajmy podstawowych zasad wszędzie tam gdzie może czyhać na nas niebezpieczeństwo. Unikajmy wszelkich sytuacji ryzykownych. Warto przypomnieć sobie zasady pierwszej pomocy.

wakacje bezpieczenstwo

W bieżącym roku Ministerstwo Edukacji zwraca szczególną uwagę na problem bezpieczeństwa nad wodą. Pod adresem https://vimeo.com/130853793 prezentujemy film instruktażowy pt. „Bezpieczne przebywanie na akwenach śródlądowych i korzystanie ze sportów wodnych”.

Jak co roku przypominamy ważne dla bezpieczeństwa alarmowe numery telefonów:

112 – telefon służb ratowniczych

997 – telefon Policji

998 – telefon Straży Pożarnej

999 – telefon Pogotowia Ratunkowego

116111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

www.men.gov.pl

www.wypoczynek.men.gov.pl

Życzymy wszystkim miłego i bezpiecznego wypoczynku

Wakacyjne rady 2019

Milicz, dnia 07 maja 2019r.

Zapytanie ofertowe
Przeprowadzone na art. 4 pkt.8 ustawy Pzp.

Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 56-300 Milicz,
zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dla zadania:
Ułożenie masy bitumicznej na parkingu przy stadionie miejskim w Miliczu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5.
Termin wykonania zadania: 10 czerwca 2019 roku
Opis przedmiotu zamówienia oraz wzór formularza ofertowego stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferty prosimy przesłać w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego (przesłać pocztą):
OSiR sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 56-300 Milicz,
do dnia 15.05.2019 r. do godziny 14.00 wpisując w temacie wiadomości:
„Ułożenie masy bitumicznej na parkingu przy stadionie miejskim w Miliczu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5.”
lub elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczególne warunki/uprawnienia:
1. posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie objętym ww. zamówieniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi
2. posiadanie wiedzy i doświadczenia pozwalającego na należyte zrealizowanie zamówienia;
3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Oferty złożone przez Wykonawców powinny zawierać cenę za wykonanie całości zlecenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi przez siebie Wykonawcami w celu ewentualnego negocjowania warunków realizacji zamówienia.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Jacek Biernat

Więcej informacji oraz niezbędną dokumentację można uzyskać na tablicy informacyjnej w biurze spółki OSiR Milicz; 56-300 Milicz, ul. Kombatantów 3 (I piętro)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Z dniem 1 kwietnia 2019r. Zarząd Spółki wprowadza nowy cennik odnośnie płatnych ogłoszeń wieszanych na słupach ogłoszeniowych na terenie Gminy Milicz.

banerslupy2014wzor

Wykaz słupów ogłoszeniowych  na terenie Gminy Milicz
1. Milicz, ul. Krotoszyńska, róg ul. Szewskiej
2. Milicz, ul. 1-go Maja - przy Poczcie Polskiej
3. Milicz, ul. Dworcowa - przy Urzędzie Miejskim w Miliczu
4. Miilicz, ul. Mickiewicza - przy parkingu i Kwiaciarni
5. Milicz, ul. Kościuszki - bloki
6. Milicz, ul. Trzebnicka - okolice Nadleśnictwa w Miliczu
7. Milicz, ul. Wojska Polskiego - skrzyżowanie z ulicą Stawną
8. Gądkowice
9. Sułów, ul. Rynek
 
Cennik wg stawek od miesiąca KWIECIEŃ 2019
* cena za każdą rozklejoną sztukę, czas ekspozycji 7 dni
rozmiar                wymiar                cena netto                cena brutto
 
    A0                    1189 / 841                    20,00                       24,60
 
    A1                    841 / 594                      10,00                       12,30
 
    A2                    594 / 420                       8,00                          9,84
 
    A3 i mniejsze   420/297                      6,00                          7,38
 
Wszelkie informacje dotyczące plakatowania słupów ogłoszeniowych na terenie Gminy Milicz, prosimy kierować na email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SP. Z O.O. w MILICZU
56-300 Milicz, ul. Powstańców Wielkopolskich 5
tel. 516 048 988
Biura administracji mieszczą się na obiekcie
Kryta Pływalnia "milickaFALA"
Milicz, ul. Kombatantów 3
BS MILICZ 38 95822000 0021 6704 0001

logo milicz

logo poziome plywalnia
plywalnia

Logo OK

Logo KOM poziom

GALEN2015

1 baner kajakilogo uzrodla

 ********************

nasze dzialania2
INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

SPORT W GMINIE MILICZ


BSMILICZ

LOGO ARTZBYT

tarczynski d

logo BOSS

logo km maszynybudowlane
Ramayan
ipad

sadzik
zlota waga
lorfarm

milicz na sportowo